# مجموعه_داستان_کوتاه_به_هم_پیوسته

جایی در بهشت برای من نیست...

  من زاده بهشتم..... دست سرنوشت است که به ناکجا می کشاندم.... و حالا دیگر جایی در بهشت برای من نیست.... http://uc.irpdf.com/uploads/1325634379.pdf    http://www.parsbook.org/1390/10/jay-dar-behesht-barayeman-nist.html   http://opda.ir/showthread.php?s=925948a43d7e67247ddeb5c9b9edef0a&p=100294#post100294 ادامه مطلب
/ 8 نظر / 14 بازدید