مکتب ادبی رمانتیسم

این مکتب ابتدا در حوالی سالهای 1760 ، زمانی که نویسندگان فرانسوی به ضرورت تغییر و تحول در مکتب کلاسیک پی بردند ایجاد شد.

مردم از خرد گرایی و از روشن فکری که اصرار داشت هر چیزی را قبل از آنکه احساس شود باید فهمیده شود ، و از روح پیر مردانه ی قرن هفدهم خسته شدند.

همان زمان ، انقلاب کبیر فرانسه، باعث پیدایش طبقات جدید اجتماعی شد و طبقه ی اشراف در هم ریخت.

این تعدد طبقات باعث نوگرایی و تغییر و تحول در ادبیات شد.

از مکتبی که این سبک را سازمان دهی کرد، به عنوان مکتب رمانتیسم یاد می شود.

تعریف: مکتبی درونی یا ذهنی ست و نویسنده در جریان نوشته مداخله میکند و به اثر خود جنبه ی خص.صی می دهد.

در طی چند سالی که این مکتب در جریان بود ضعفها و عیب هایی هم پیدا کرد.

  1. این مکتب، مکتب آشفته ای بود. مکتب کلاسیک قواعد خاص خودش را داشت. اما رمانتیک ها نظرات متفاوتی را برای خود وضع کردند که گاهی با هم تضاد داشت.

مقایسه ی مکتب کلاسیک و رمانتیک

  1. رمانتیک ها کوشیدند تا در کنار زیبایی ها ، زشتی ها و بدی ها را هم نشان دهند. چنانکه نوشته های رمانتیک ترکیبی از عظمت، نکبت، پستی ، غم و شادی را در خود دارد. در صورتیکه در کلاسیک فقط خوبی ها و زیبایی ها را در کنار هم داریم.
  2. رمانتیک ها بیشتر پایبند احساس و خیال پردازی بودند، در صورتی که کلاسیک ها معتقد به عقل گرایی بودند.
  3. رمانتیک ها از ادبیت مسیحی قرون وسطا افسانه های ملی کشور خویش و ادبیات معاصر ملل دیگر الهام می گرفتند، در صورتیکه کلاسیکها بیشتر روی ادبیت رم و یونان قدیم نظر داشتند.
  4. رمانتیک ها پایبند جلال و رنگ و منظره هستند. آنها به صورتهای مختلف به حوادث و تضاد ها توجه دارند و به جای توسل به زبان شعر منظم و یکنواخت ترجیح می دادند اشعاری را بسرایند که بیشتر شبیه نثر و از لحاظ آهنگ و مضمون تصویری و متنوع باشند.
  5. برنامه ی رمانتیک ها، نوعی مبارزه بود و روش مبارزه ی آنها یک مبارزه ی منفی بود. به عقیده ی آنها دستورالعمل هایی که در ادبیات رواج یافته بودند مانع آزادی فکر و بیان شده بود.

مهم ترین حادثه ی ادبی که با رمانتیسم ایجاد شد، پیذایش رمان بود و نویسندگان زندگی و تجربیات خود را به صورت رمان در این مکتب نوشتند و با استفاده تصویر از حالات درونی خود، به خلق رمان پرداختند.

آثاری از دوره ی رمانتیسم

رنه اثر شاتو بریان، آدولف اثر بنجامین کنستان، بینوایان اثر ویکتور هوگو

/ 0 نظر / 19 بازدید